Hapus: Your Health Buddy!
Alphonso Mango

Hapus: Your Health Buddy!

Hapus- Your health buddy

Alphonso mangoes, with its immense flavor and taste, also have many benefits if consumed in a controlled manner. Hapus is excellent for metabolism, fertility, cholesterol, heart health, digestion, and for pregnant as well as diabetics

Read more

हापूस आंबा
Alphonso Mango

हापूस आंबा - फळांचा राजा

आंबा हापूस 

कोकणातील सिंधुदुर्गरत्नागिरीरायगडठाणेआणि पालघर ह्या पाच जिल्ह्यातल्या आंब्यालाच ह्यापुढे हापूस आंबा असे नाव लावता येणार आहेहे साध्य झाला आहे भौगोलिक मानांकन ह्या भारत सरकारच्या पेटंट विभागाने दिला आहे.

Read more